Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
SUV
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
7
Chỗ
Sedan
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 1.690.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
4
Chỗ
Pickup
Nha Trang - Hồ Chí Minh
Giá từ : 4.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
9 hours
459 km
5
Chỗ
VAN
Nha Trang - Hồ Chí Minh
Giá từ : 4.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
9 hours
459 km
16
Chỗ
SUV
Nha Trang - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
9 hours
459 km
7
Chỗ
Sedan
Nha Trang - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
9 hours
459 km
4
Chỗ
Pickup
Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
7 hours
308 km
5
Chỗ
VAN
Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Giá từ : 4.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
7 hours
308 km
16
Chỗ
SUV
Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
7 hours
308 km
7
Chỗ
Sedan
Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
7 hours
308 km
4
Chỗ