Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Pickup
Mũi Né - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216 km
5
Chỗ
VAN
Mũi Né - Hồ Chí Minh
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216 km
16
Chỗ
SUV
Mũi Né - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216 km
7
Chỗ
Sedan
Mũi Né - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216 km
4
Chỗ
VAN
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
16
Chỗ
SUV
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
7
Chỗ
Sedan
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 340.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
4
Chỗ
VAN
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
18 minute
7.3 km
16
Chỗ
SUV
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
18 minute
7.3 km
7
Chỗ
Đưa đón nội thành Hồ Chí Minh với Sudan 4 chỗ
Sedan
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 340.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
18 minute
7.3 km
4
Chỗ