Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
VAN
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.890.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
16
Chỗ
SUV
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
7
Chỗ
Sedan
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
4
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Long Hải
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
16
Chỗ
SUV
Hồ Chí Minh - Long Hải
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
7
Chỗ
Sedan
Hồ Chí Minh - Long Hải
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
4
Chỗ
Pickup
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
5
Chỗ
VAN
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
16
Chỗ
SUV
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
7
Chỗ
Sedan
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
4
Chỗ