Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Long Hải Mũi Né
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Long Hải - Mũi Né
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
9
Chỗ
Pickup
Long Hải - Mũi Né
Giá từ : 2.090.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
5
Chỗ
VAN
Long Hải - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
16
Chỗ
SUV
Long Hải - Mũi Né
Giá từ : 1.890.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
7
Chỗ
Sedan
Long Hải - Mũi Né
Giá từ : 1.690.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
4
Chỗ