Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Trung Tâm Thành Phố (HCM) Ga Sài Gòn
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Ga Sài Gòn
Giá từ : 1.290.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
9
Chỗ
VAN
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Ga Sài Gòn
Giá từ : 590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
16
Chỗ
SUV
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Ga Sài Gòn
Giá từ : 390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
7
Chỗ
Sedan
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Ga Sài Gòn
Giá từ : 340.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
4
Chỗ
Limousine
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 1.290.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
9
Chỗ
VAN
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
16
Chỗ
SUV
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
7
Chỗ
Sedan
Ga Sài Gòn - Trung Tâm Thành Phố (HCM)
Giá từ : 340.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
4
Chỗ