Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) Mũi Né
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
9
Chỗ
Pickup
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
5
Chỗ
VAN
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
16
Chỗ
SUV
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
7
Chỗ
Sedan
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
4
Chỗ
Limousine
Mũi Né - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
9
Chỗ
Pickup
Mũi Né - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
5
Chỗ
VAN
Mũi Né - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
16
Chỗ
SUV
Mũi Né - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
7
Chỗ
Sedan
Mũi Né - Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN)
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
4
Chỗ