Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Long Hải Hồ Chí Minh
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Long Hải - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
9
Chỗ
Pickup
Long Hải - Hồ Chí Minh
Giá từ : 2.290.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
5
Chỗ
VAN
Long Hải - Hồ Chí Minh
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
16
Chỗ
SUV
Long Hải - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
7
Chỗ
Sedan
Long Hải - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
4
Chỗ