Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Hồ Chí Minh Vũng Tàu
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
9
Chỗ
Pickup
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
5
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.890.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
16
Chỗ
SUV
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
7
Chỗ
Sedan
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
4
Chỗ
Limousine
Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
9
Chỗ
Pickup
Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
5
Chỗ
VAN
Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.890.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
16
Chỗ
SUV
Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
7
Chỗ
Sedan
Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Giá từ : 1.390.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
4
Chỗ