Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Mũi Né Đà Lạt
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
Limousine
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
9
Chỗ
Pickup
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
5
Chỗ
VAN
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
16
Chỗ
SUV
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
7
Chỗ
Sedan
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 1.690.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
4
Chỗ
Limousine
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 3.490.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
9
Chỗ
Pickup
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 1.990.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
5
Chỗ
VAN
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
16
Chỗ
SUV
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 1.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
7
Chỗ
Sedan
Đà Lạt - Mũi Né
Giá từ : 1.690.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
4
Chỗ