Giá trên website sẽ tăng 50% vào các ngày lễ tết
Mui Ne Paradise Travel
Hotline: (+84) 354.002.722 - (+84) 964.344.349
Online Booking: reservation@muineparadisetravel.vn
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các loại xe theo tuyến, theo hãng xe, số chỗ

Tuyến đường

Xem thêm
VAN
Mũi Né - Long Hải
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
4 hours
143 km
16
Chỗ
VAN
Mũi Né - Nha Trang
Giá từ : 2.290.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
245 km
16
Chỗ
VAN
Mũi Né - Đà Lạt
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
3 hours
186 km
16
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giá từ : 4.790.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
9 hours
459 km
16
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Đà Lạt
Giá từ : 4.590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
7 hours
308 km
16
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Giá từ : 1.890.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
95 km
16
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Long Hải
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
2 hours
90 km
16
Chỗ
VAN
Sân bay Tân Sơn Nhất HCM (SGN) - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216km
16
Chỗ
VAN
Hồ Chí Minh - Mũi Né
Giá từ : 2.190.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
5 hours
216 km
16
Chỗ
VAN
Trung Tâm Thành Phố (HCM) - Ga Sài Gòn
Giá từ : 590.000 đ
Xem chi tiết
FREE WIFI
25 minute
8.8 km
16
Chỗ